185 organisaties

 • Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), Kennisinstituut voor de rechtsstaat, is een onafhankelijk kennisinstituut dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC draa...

 • Organisatie

  Wageningen

 • Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) verbindt en versterkt de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie.

 • Organisatie

  Kiesraad

  De Kiesraad is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd in Den Haag. De Kiesraad adviseert de regering en het parlement in wetgevende en uitvoeringstechnische zaken betreffende het kiesrec...

 • Organisatie

  Flevoland

  Flevoland is een provincie in het midden van Nederland.

 • Logius|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en of...

 • Logius|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en of...

 • Organisatie

  Tenderned

 • Zuid-Holland is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is Den Haag, de grootste stad is Rotterdam.

 • Organisatie

  Waddinxveen