187 organisaties

 • Organisatie

  Tenderned

 • Zuid-Holland is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is Den Haag, de grootste stad is Rotterdam.

 • Organisatie

  Waddinxveen

 • Het ministerie van Financiën is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de financiën van het land: de begroting, de belastingen en de staatskas.

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een Nederlands ministerie. Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met be...

 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder d...

 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt zich in Nederland bezig met de rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en slachtofferhulp.

 • Organisatie

  DUO+

  De jonge en ambitieuze uitvoeringsorganisatie Duo+ werkt voor de gemeenten Ouder-Amstel (ruim 14.000 inwoners), Diemen en Uithoorn (beiden ruim 29.000).

 • De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid.