Organisatie

1.654 organisaties

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een agentschap van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

 • Organisatie

  Zonatlas NL B.V

  Zonatlas wordt o.a. gemaakt met het zeer gedetailleerde Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) van Rijkswaterstaat en de Waterschappen.

 • Organisatie

  Werkmaatschappij

  De Werkmaatschappij valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Organisatie

  Waterschap Aa en Maas

  Het Waterschap Aa en Maas is een waterschap in het noordoosten van Noord-Brabant dat het stroomgebied van de Aa en haar zijrivieren omvat, alsmede het Noord-Brabantse deel van het stroomgebied van de ...

 • Organisatie

  Het Waterschapshuis

  Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

 • Organisatie

  Wageningen UR

  Wageningen University en Research is een grotendeels Engelstalige Nederlandse universiteit in de Gelderse stad Wageningen. Naast een universiteit bestaat de organisatie uit een aantal verzelfstandigde...