Organisatie

Flevoland (Provincie)

Permanente linkGekopiëerd
Flevoland is een provincie in het midden van Nederland.
Logo Flevoland

24 datasets

 • De provincie verplicht de voorschriften verbonden aan vergunningen voor Warmte-Koude opslagsystemen (WKO). Bij WKO wordt grondwater gebruikt voor de opslag van energie. De provincie vindt het een goed...

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Industrie
 • Maximale diepte om te boren gebaseerd op Top50 vector topografische bestand (vlakken). Volgende stappen zijn genomen: interpretatie van o.a. boorgegevens, interpolatie puntgegevens, (e.e.a. zoals weer...

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Officieel gepubliceerde ruimtelijke plannen conform de digitaliseringsaspecten van de Wro/Bro.

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-05-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Het bestand bevat de vastgestelde, vigerende BKL (Besluit Kleine Luchtvaart) geluidscontouren. De 47 BKL contour regelt dat kleine vliegtuigen niet boven Lelystad gaan vliegen.

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bestand bevat de vastgestelde, vigerende KE (Kosten Eenheid grote vliegtuigen) contouren. De 35 KE contour geeft aan waar er geen nieuwbouw mag plaatsvinden.

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Op de kwel- en infiltratiekaart zijn de kwel- en infiltratiehoeveelheid (fluxen over de deklaag) aangegeven in mm/dag. Hierin zijn ook de fluxen van en naar de hoofdwaterlopen in opgenomen in mm/dag (...

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bestand bevat de EHS gebieden met milieutekort verdroging (TOP lijst). Er is uitgegaan van het bestand OPF_EHSMILIEUTEKORTEN. Dit bestand is aangepast aan de hand van de TOP-lijst. Dit is een priorite...

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De provincie Flevoland heeft de geluidsbelasting in kaart gebracht van alle provinciale wegen in Flevoland. Dit betekent dat er berekend is hoeveel geluid er gemiddeld geproduceerd wordt op de weg, do...

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De gegevens zijn gedigitaliseerd vanaf analoge kaarten De dataset geeft op 1:50000 de begrenzingen aan van de stiltegebieden

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Bestand bevat de aardkundige waarde in de Provincie Flevoland die dmv vlakken zijn weergegeven.

  Data eigenaar: Flevoland (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten