232 organizations

 • Organisatie

  Kiesraad

  De Kiesraad is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, gevestigd in Den Haag. De Kiesraad adviseert de regering en het parlement in wetgevende en uitvoeringstechnische zaken betreffende het kiesrec...

 • Organisatie

  Flevoland

  Flevoland is een provincie in het midden van Nederland.

 • Logius|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en of...

 • Logius|KOOP, het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, is de drijvende kracht achter de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en of...

 • Organisatie

  Tenderned

 • Zuid-Holland is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De hoofdstad is Den Haag, de grootste stad is Rotterdam.

 • Het ministerie van Financiën is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de financiën van het land: de begroting, de belastingen en de staatskas.

 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu.

 • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een Nederlands ministerie. Dit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met be...

 • Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder d...