Organisaties

186 organisaties

 • Organisatie

  BIJ12

  BIJ12 ondersteunt provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en met kennis, informatie en data over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving.

 • Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan in Nederland.

 • Organisatie

  Haarlem

  Haarlem is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie Noord-Holland. De stad ligt aan de rivier het Spaarne en in de regio Zuid-Kennemerland.

 • Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt. Het kantoor is gevestigd in het Gemeenlandshuis in Delft.

 • Het Interprovinciaal Overleg is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en in...

 • Organisatie

  Lingewaard

  Lingewaard is een gemeente in het oosten van Nederland, in de provincie Gelderland.

 • Mijnaansluiting.nl is een initiatief van samenwerking van netbeheerders in Nederland. De netbeheerders werken samen in Stichting Mijn Aansluiting en richten zich op het verbeteren van de samenwerking ...

 • Organisatie

  Vlaardingen

  Vlaardingen is een stad en gemeente aan de Nieuwe Maas in het Rijnmondgebied, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

 • Organisatie

  Waterschap Aa en Maas

  Het Waterschap Aa en Maas is een waterschap in het noordoosten van Noord-Brabant dat het stroomgebied van de Aa en haar zijrivieren omvat, alsmede het Noord-Brabantse deel van het stroomgebied van de ...