type-icon

Groep

Archeologie [Provinciale High Value Datalijst]

Permanente linkGekopiëerd
Elke provincie heeft een archeologisch depot en is via de erfgoedwet verplicht deze informatie te bewaren. Data over hun archeologische objecten. Dit gaat over de archeologische objecten zelf met foto, maar ook documentatie, logboeken en foto’s en tekeningen van de opgraving zelf.

Deze groep komt voort uit de Provinciale High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindbaar: https://data.overheid.nl/community/maatschappij/high-value/provincies
 • Datasets

9 datasets

 • Het doel van het selectieproces was om gemeentegrens overschrijdende archeologische landschappen te selecteren die representatief zijn voor Noord-Brabant en - in potentie - voor de Brabantse geschiede...

  Bijgewerkt: 10-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Noord-Brabant
 • De verantwoordelijkheid voor een groot deel van het archeologisch erfgoed ligt bij de gemeenten. De Provincie beperkt haar betrokkenheid tot archeologische waarden die van provinciaal belang worden ge...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Limburg
 • Archeologische gebieden. Onderdeel van de kaart Archeologische gebieden. Gebieden met archeologische waarden en monumenten die bekend zijn op basis van vondsten. Archeologische waarden zijn overblijfs...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Overijssel
 • Een groot deel van Zuid-Holland behoorde 2000 tot 1500 jaar geleden tot het Romeinse rijk. De Oude Rijn (tussen Bodegraven en Valkenburg) vormde de grens, ook wel Limes genoemd. Langs de zuidoever van...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • De Archeologische Beleidskaart bevat de volgende thema's: Archeologische aandachstgebieden. Dit zijn gebieden die (naar verwachting) archeologisch waardevol zijn. De provincie wijst deze gebieden alle...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Flevoland
 • Met ons ruimtelijk erfgoedbeleid willen we bijdragen aan het behouden en beleefbaar maken van cultuurhistorie in de provincie Utrecht. De cultuurhistorische en archeologische waarden geven samen een b...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische e...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • Op deze kaartlaag zijn alle terreinen en vindplaatsen opgenomen, waarvan zeker is dat er archeologische resten aanwezig zijn. Niet opgenomen zijn de gebieden met een archeologische verwachting. De kaa...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Noord-Holland
 • Cultuurhistorische lijninformatie, zoals sprengenbeken, doorgaande wegen, en hessenwegen. Deze kaart geeft alleen in combinatie met de relicten-symbolen en relicten-vlakken een volledig beeld van geld...

  Bijgewerkt: 03-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Gelderland

Filter je resultaten