Asielzoekers met een BRP

Status

Nummer Dataverzoek
1946
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data was al beschikbaar
Toelichting status
Ik denk dat er gevraagd wordt naar asielzoekers mét een BRP inschrijving, omdat de cijfers van ‘ons’ enkel de IND instroomcijfers betreffen.
Ik ben accounthouder van het CBS en dacht dat deze vraag dus bij het CBS thuishoort, omdat zij de IND cijfers aan de BRP koppelen voor de statistiek migratiemotieven. Deze tabel loopt helaas maar tot 2016 (de update wordt in de loop van komend jaar verwacht).

Het CBS heeft momenteel 2 bronnen waarin een uitsplitsing is gemaakt van de asielzoekers die ingeschreven staan in de BRP. De eerste is dus de StatLine tabel migratiemotieven:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84140NED/table?dl=2DBAF

De 2e is het dashboard asielcohorten, alleen deze geeft vooral de spreiding over de Nederlandse gemeenten weer, niet het totaal aantal.
https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/Dashboardcohortstudieasiel/Welkom

Het CBS publiceert ook over immigranten, maar daar wordt dus geen onderscheid gemaakt naar asiel (omdat deze direct vanuit de BRP komen). In dat licht wijzen we graag op het CBS dashboard met veel informatie over migranten:
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie
Data-eigenaar
Centraal Bureau voor de Statistiek
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/53112-immigranten--migratiereden--sociaalecono…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Nederlanderschap
Gevraagde data
Bevolking, immigratie

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Onderzoek
Commercieel doel
Nee
Doelgroep aanvrager
Ondernemer