type-icon

Dataverzoek

Asielzoekers met een BRP

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 1946
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 1 jaar 3 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Bevolking, immigratie
Aanvraag datum 24-09-2019
Thema Nederlanderschap
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Onderzoek
Commercieel gebruik Nee
Doelgroep Ondernemer

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data was al beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Dataset
Laatste status
Toelichting status Ik denk dat er gevraagd wordt naar asielzoekers mét een BRP inschrijving, omdat de cijfers van ‘ons’ enkel de IND instroomcijfers betreffen.
Ik ben accounthouder van het CBS en dacht dat deze vraag dus bij het CBS thuishoort, omdat zij de IND cijfers aan de BRP koppelen voor de statistiek migratiemotieven. Deze tabel loopt helaas maar tot 2016 (de update wordt in de loop van komend jaar verwacht).

Het CBS heeft momenteel 2 bronnen waarin een uitsplitsing is gemaakt van de asielzoekers die ingeschreven staan in de BRP. De eerste is dus de StatLine tabel migratiemotieven:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84140NED/table?dl=2DBAF

De 2e is het dashboard asielcohorten, alleen deze geeft vooral de spreiding over de Nederlandse gemeenten weer, niet het totaal aantal.
https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/Dashboardcohortstudieasiel/Welkom

Het CBS publiceert ook over immigranten, maar daar wordt dus geen onderscheid gemaakt naar asiel (omdat deze direct vanuit de BRP komen). In dat licht wijzen we graag op het CBS dashboard met veel informatie over migranten:
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-asiel-migratie-en-integratie

Relaties

Mogelijke data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek