type-icon

Dataverzoek

Studie-inschrijvingen

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 2018-1319
Fase vraag is beantwoord
Status done
Laatst aangepast 2 jaar 11 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data (Live) informatie over aantal (voor)inschrijvingen voor studie's aan het hoger onderwijs per onderwijsinstelling en studierichting.
Bijvoorbeeld: aantal (gewogen en ongewogen) voorinschrijvingen per studiejaar, aantal ingeschreven studenten, aantal uitschrijvingen
Aanvraag datum 12-02-2018
Thema Onderwijs en wetenschap
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data 12-02-2018 tot 12-02-2018

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Live informatie geven over hoeveel mensen een bepaalde studie (willen gaan) doen, vergelijking bieden op gebied van uitvalpercentage per onderwijsinstelling
Commercieel gebruik
Doelgroep Burger

Antwoord dataoverheid

Resultaat Gesloten - data komt niet beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Laatste status
Toelichting status De dataverzoeker is geïnformeerd over de verschillende beschikbare datasets met informatie over inschrijvingen: https://data.overheid.nl/dataset/1/25?search=inschrijvingen.
Wat betreft live-informatie over voorinschrijvingen zijn de volgende reacties verzameld: (1) Aanmeldcijfers: hoeveel aankomend studenten melden zich aan om het aankomend studiejaar bij een opleiding te gaan studeren? Dit is informatie die in principe bij Studielink vandaan kan komen. Studielink levert ook wekelijks bestanden aan onderwijsinstellingen en de koepels met deze informatie. Er is ooit door de onderwijsinstellingen besloten om deze informatie niet per opleiding publiek te delen. De reden daarvoor is, dat men van mening is dat het laten zien van het aantal aanmeldingen een te vertekend beeld geeft van het uiteindelijke aantal inschrijvingen. We zien namelijk elk jaar dat heel veel aanmeldingen uiteindelijk toch worden ingetrokken en niet worden omgezet naar een inschrijving. Daarnaast willen we in het hoger onderwijs dat aankomend studenten kiezen op basis van inhoudelijke argumenten en goede voorlichting, niet op basis van het feit dat zich op 15 februari zich x kandidaten hebben aangemeld. Conclusie: De VSNU ontsluit deze informatie dan ook niet op opleidingsniveau, alleen op landelijk niveau. (2) Aantal ingeschreven studenten. Dit is informatie die helemaal niet bij Studielink vandaan moet komen. DUO-Groningen ontvangt voor beleids- en bekostigingsdoeleinden studentgegevens van de universiteiten en hogescholen. Vervolgens schoont en verrijkt DUO-Den Haag deze gegevens en worden ze ontsloten middels het zogenaamd 1cijferHO-bestand. Niet iedereen kan zomaar beschikken over het 1cijferHO bestand: er moet een doelbinding zijn voor deze gegevens.
Daarnaast: Een website als Studiekeuze123 laat per opleiding zien hoeveel studenten daar in het meest recente studiejaar zijn gestart. Als het goed is zit in de open data van DUO ook informatie over ingeschreven aantallen per opleiding. De informatie is dus zeker wel beschikbaar, zij het ietwat verdekt. De VSNU gaat komende tijd aan de slag om hierin wel wat meer te laten zien dan er nu op de VSNU website wordt getoond. In opleidingsniveau is hierin niet voorzien. (3) cijfers.vereniginghogescholen.nl. Wat betreft de aanmeldcijfers bij hogescholen, deze informatie tonen wij op landelijk niveau (per sector) op onze website. Op dit moment staat er alleen een tussenstand van halverwege januari, maar vanaf april ongeveer zal deze informatie op tweewekelijkse basis worden bijgewerkt. Gegevens over inschrijvingen, diploma’s en uitval tonen wij wel op opleidingsniveau in onze cijferapplicatie (cijfers.vereniginghogescholen.nl).

Relaties

Mogelijke data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs