type-icon

Dataverzoek

Geslaagden per gemeente

Permanente linkGekopiƫerd
Dataverzoek nummer 2017-1015
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 3 jaar 7 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Het aantal geslaagden per niveau op het voortgezet onderwijs per gemeente in de provincie Friesland.
Aanvraag datum 14-06-2017
Thema Voortgezet onderwijs
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data 14-06-2015 tot 14-06-2016

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar
Problemen met zoeken
Zoekpogingen CBS statline
DUO

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Deze data wil ik gebruiken voor mijn afstudeeronderzoek, waarbij het Fries Sociaal Planbureau de opdrachtgever is. Onderdeel van dit onderzoek is het aanwijzen van kwetsbare gebieden m.b.t. het onderwijsniveau in Friesland.
Commercieel gebruik
Doelgroep Burger

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data was al beschikbaar
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Laatste status
Toelichting status U kunt gebruik maken van de volgende data: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/leerlingen/leerlingen-vo-7.jsp. Dit betreft het aantal examenkandidaten, geslaagden en gezakten per schoolvestiging, onderwijstype, sector en afdeling. Per instelling staan de gemiddelde cijfers voor het schoolexamen, het centraal examen en de cijferlijst weergegeven. De peildatum is elk jaar in oktober. De laatste gegevens zijn van 1 oktober 2017. Naar verwachting zullen de eindexamenresultaten van 2017 in oktober 2017 gepubliceerd worden. DUO heeft de bestanden met het aantal geslaagden per gemeente per mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager.

Relaties

Mogelijke data eigenaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs