type-icon

Dataverzoek

bag_id kinderopvanglocaties

Permanente linkGekopiëerd
Dataverzoek nummer 1983
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 1 jaar 1 maand geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data In de eerste plaats hartelijk bedankt voor de dataset Gegevens kinderopvanglocaties LRK!
En ik heb een vraag alsjeblieft: wat is de specificatie van het 'bag_id'?
Ik heb namelijk de BAG data van nlextract geladen (met de bedoeling om de lon en lat aan elke kinderopvanglocatie te koppelen).
En in de BAG data van nlextract is het veld 'nummeraanduiding' aanwezig.
Dit veld is nagenoeg gelijk aan het 'bagid' uit de dataset met kinderopvanglocaties (bij selectie van hetzelfde adres).
Bijvoorbeeld voor lrk_id 422429673: bagid = 626010000011783 en op dit adres vind ik in nlextract nummeraanduiding 626200000011783.
Mogelijk zit het verschil in de gemeentecode (Voorschoten, GM0626) met bij de kinderopvang de wijkcode (01) terwijl nlextract geen wijkcode hanteert?
Heel graag jullie toelichting hierop alsjeblieft.
Aanvraag datum 10-12-2019
Thema Gezin en kinderen
Aangevraagd dataformaat
Aangevraagde start en eind datum data

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Problemen met zoeken
Zoekpogingen

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase
Commercieel gebruik
Doelgroep Ondernemer

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data was al beschikbaar
Dataverzoek bron Verzoek per email
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Dataset
Laatste status
Toelichting status Het BAG ID die wij voor LRK gebruiken is het verblijfsobject ID, deze krijgen wij aangeleverd van postcode.nl. Zie ook https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?geometry.x=160000&geometry.y=455000&zoomlevel=0 hier kunt u op postcode en huisnummer de ID’s terug vinden.

Voor de specificatie wil ik verwijzen naar https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2018/03/12/catalogus-2018 hier kan de catalogus basisregistratie adressen en gebouwen worden gedownload, hierin kunt u de bag ID specificaties exact terug vinden.
U kunt ook contact opnemen met het zakelijk kadaster voor vragen m.b.t. het BAG ID zie voor de contactgegevens op https://zakelijk.kadaster.nl/bag

Relaties

Mogelijke data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs