type-icon

Dataverzoek

Belevingswaarde van het landschap

Permanente linkGekopiƫerd
Dataverzoek nummer 1903
Fase data is beschikbaar
Status done
Laatst aangepast 1 jaar 6 maanden geleden
  • Aanvraag
  • Antwoord dataoverheid
  • Relaties

Welke data zoekt u?

Aangevraagde data Ik zag dat sommige datasets op de site data.overheid.nl alleen beschikbaar zijn als WMS. Echter, voor mijn eindscriptie wil ik de kaarten samenvoegen en daarbij de schaling aanpassen. Hiervoor moet ik de data kunnen downloaden in een shape-file of json. Het is dus van belang dat het geen webservice is, omdat ik hiermee alleen de kaarten kan inzien en niet kan bewerken. Vandaar mijn data aanvraag. Het betreft de volgende datasets:

- ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem (percentage)
https://data.overheid.nl/dataset/48861-ecologisch-kapitaal-van-de-onafgedekte--intacte-bodem--percentage-

- belevingswaarde van het landschap
https://data.overheid.nl/dataset/49505-belevingswaarde-van-het-landschap

- indicatieve kaart van archeologische waarden
https://data.overheid.nl/dataset/58823-indicatieve-kaart-van-archeologische-waarden--ikaw-
Aanvraag datum 29-05-2019
Thema Onderwijs en wetenschap
Aangevraagd dataformaat SHAPE
Aangevraagde start en eind datum data 29-05-2019 tot 28-06-2019

Weet u de mogelijke bron van de data?

Mogelijke eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Problemen met zoeken Nee
Zoekpogingen Ik heb verschillende geodatabanken bezocht maar kon alleen WMS bestanden verkrijgen.

Waar wilt u de data voor gebruiken?

Usecase Ik wil de schaling van de data aanpassen om een overkoepelende kaart te maken van Nederland van verschillende ecosysteem diensten.
Commercieel gebruik Nee
Doelgroep Student of wetenschapper

Antwoord dataoverheid

Resultaat Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Dataverzoek bron Formulier dataverzoek op data.overheid.nl
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dataset
Laatste status
Toelichting status Een shape-bestand of JSON-bestand kan de data-eigenaar helaas niet leveren.

Wel is er van de tweede dataset een TIF te vinden en van de eerste dataset een zogenaamde WCS-service te vinden via het Nationaal Georegister.
Een WCS kan je exporteren als rasterfile (b.v. GeoTIFF) en dat kan je bewerken/ermee rekenen.

- ecologisch kapitaal van de onafgedekte, intacte bodem (percentage)
Voor de WCS-service, zie: http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/2caa8d14-5c52-469b-a074-65175f89f415

- belevingswaarde van het landschap
De data-eigenaar heeft een TIFF-bestand toegestuurd aan de dataverzoeker.

- indicatieve kaart van archeologische waarden
De data-eigenaar heeft het bestand toegestuurd aan de dataverzoeker. De data is ook hier beschikbaar: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2018/01/01/bronbestanden-archeologische-kaart

Relaties

Mogelijke data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu