Toepassing

Nieuwbouwmonitor

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Bouwnijverheid
Type: Website
Gemaakt door: Een overheidsorganisatie
Link naar applicatie: https://geodienst.xyz/nieuwbouwmonitor

RUG, Geodienst
Govert Schoof
geodienst@rug.nl
050 363 9211

Beschrijving

De Nieuwbouwmonitor is een online applicatie die op overzichtelijke wijze inzicht geeft in de gesteldheid van de totale nieuwbouw op nationale en gemeentelijke schaal. De monitor ontsluit basisinformatie over het aantal, type, oppervlakte en bouwduur van zowel panden in aanbouw als opgeleverde woningen per jaar (vanaf 2014).

De Nieuwbouwmonitor is ontwikkeld door de Geodienst, het ruimtelijk expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen naar aanleiding van onderzoeksvragen vanuit de faculteit Ruimtelijke wetenschappen. De ontwikkeling is gedaan in samenwerking met Merkator. De applicatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. In overleg zijn aanvullende data omtrent wijkvernieuwing op buurtniveau, clustering etc. beschikbaar. Indien u gebruik wenst te maken van aanvullende informatie, kunt u hiervoor contact opnemen met de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Voor de monitor is gebruik gemaakt van data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. Hierin wordt onder andere de status van de bouw van panden bijgehouden. De monitor geeft de situatie weer zoals deze geregistreerd was in de BAG op 1 januari van het desbetreffende jaar. Op deze manier zijn ontwikkelingen in wijkvernieuwing op gemeentelijke en nationale schaal vanaf 2014 gevisualiseerd. Hoewel de BAG ook gegevens heeft van vóór 1 januari 2014, zijn deze niet altijd betrouwbaar en volledig en daarom zijn deze niet opgenomen in de Nieuwbouwmonitor. De gegevens van de nieuwbouwmonitor worden elk jaar geheel ververst met de gemeentegrenzen voor dat jaar. Op deze manier zijn de gegevens door de tijd goed met elkaar te vergelijken. Dus ondanks dat de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen pas per 1 januari 2019 zijn samengevoegd worden de gegevens voor alle jaren getoond met de samengevoegde gemeente.

BAG

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: RUG, Geodienst
Verantwoordelijke: Govert Schoof
E-mailadres: geodienst@rug.nl