Toepassing

Leefbarometer

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Bestuur
Type: Visualisatie
Gemaakt door: Een overheidsorganisatie
Link naar applicatie: https://www.leefbaarometer.nl/home.php

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
postbus.leefbaarometer@minbzk.nl
+31 70 7000 526

Beschrijving

Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken
Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen.

leefbaarheid monitor

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Verantwoordelijke: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
E-mailadres: postbus.leefbaarometer@minbzk.nl