Toepassing

Keurmerken op de Kaart

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Energie
Type: Website
Gemaakt door: Een overheidsorganisatie
Link naar applicatie: https://ez.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e9808c1634bb48a28a343d33e46d3649

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
servicedesk@koop.overheid.nl
088 042 42 42

Beschrijving

Welke ondernemingen hebben keurmerken die aandacht besteden aan energie en de energie-audit? De RVO ontwikkelde hiervoor de GIS viewer Keurmerken op de Kaart. In deze viewer is zichtbaar of er een volledige of gedeeltelijke invulling van de EED-auditplicht of de Wet milieubeheer is.

energie keurmerk GIS viewer audit ondernemingen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Verantwoordelijke: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
E-mailadres: servicedesk@koop.overheid.nl