Toepassing

Energietransitie

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Energie
Type: Website
Gemaakt door: Een overheidsorganisatie
Link naar applicatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/economie/industrie-en-energie/energietransitie

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
infoservice@cbs.nl

Beschrijving

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Fossiele energie is afkomstig uit steenkool, aardolie en aardgas. Het verbranden hiervan veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen. Hernieuwbare energie komt uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld, zoals wind, waterkracht, zon, de aarde en biomassa. Verbruik hiervan leidt niet tot extra uitstoot van broeikasgassen. In de klimaatafspraken van Parijs, voorstellen van de Europese Unie, het Nederlandse regeerakkoord uit 2017 en het nationale klimaatakkoord zijn doelen gesteld voor de energietransitie.

Informatie over de energietransitie is via deze pagina te vinden. Dit gaat om nieuwsartikelen, landelijke en regionale cijfers en diverse verdiepende publicaties die door het CBS zijn gepubliceerd.

cbs, toepassing, energie, informatie, transitie

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Verantwoordelijke: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
E-mailadres: infoservice@cbs.nl