Toepassing

Nexus

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Ruimte en infrastructuur
Type: Visualisatie
Gemaakt door: Een marktpartij
Link naar applicatie: https://www.stellaspark.com/nl/nexusapp-nl/overzicht/

9 datasets

 • Overzicht van statistische gegevens van gemeenten, wijken en buurten in Nederland. Gegevens beschikbaar over: 2020. Status van de cijfers: Definitief, tenzij in de toelichting bij het onderwerp explic...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-04-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO ...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijk)
  Bijgewerkt: 22-12-2022
  Thema:
  • Bestuur
  • Ruimte en infrastructuur
  • Ruimtelijke ordening
 • De BAG (Basisregistraties adressen en gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ko...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Hergebruik: De topografische gegevens worden beschi...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-04-2022
  Thema:
  • Bestuur
 • Dataset

  BRT TOP10NL

  TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 18-05-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Bodem
  • Water
  • Organisatie en beleid
  • Transport
 • Officieel gepubliceerde digitale ruimtelijke plannen op basis van de Wro/Bro. Let op: De gegevens in deze dataset worden maandelijks geactualiseerd. Voor het raadplegen van de meest actuele planinform...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 09-05-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • This dataset contains calibrated attenuated backscatter profiles from the CHM15k ceilometer, a one-wavelength backscatter lidar operating at 1064 nm. It includes calibrated, unvalidated daily aggregat...

  Data eigenaar: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Rijk)
  Bijgewerkt: 04-04-2023
  Thema:
  • Lucht
 • De BRP - Gewaspercelen bestaat uit de locatie van landbouwpercelen in Nederland met daaraan gekoppeld het geteelde gewas. Het bestand is een selectie van informatie uit de Basisregistratie Percelen (B...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rijk)
  Bijgewerkt: 21-02-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
 • Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzi...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Bijgewerkt: 13-12-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Landbouw

Filter je resultaten