Toepassing

Energieopwek

Permanente linkGekopiëerd
Thema: Energie
Type: Visualisatie
Gemaakt door: Een marktpartij
Link naar applicatie: https://www.energieopwek.nl

EnergieopwekNL
EnergieopwekNL
info@energieopwek.nl

Beschrijving

Internationaal is in detail vastgelegd welke vormen van energie meetellen als hernieuwbaar (duurzaam) en welke vormen niet. Ook is afgesproken op welke wijze er geteld wordt. Voor de EU is dat vastgelegd in een speciale richtlijn. Een van de afspraken is dat alle vormen van energie (elektriciteit, gas, olie, warmte) even zwaar meetellen. Ook zijn afspraken gemaakt over de noemer zodat het percentage hernieuwbare energie kan worden berekend. Dit is het ‘(bruto) finale energieverbuik’. Er is voortdurende discussie over deze afspraken: zijn bepaalde vormen niet duurzamer, dan andere? Zijn we wellicht vormen vergeten? Kloppen de voorgeschreven rekenmethodes wel? EnergieopwekNL matigt zich daar geen oordeel over aan, en houdt zich strikt aan de internationale afspraken.

energie, opwek

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Data eigenaar: EnergieopwekNL
Verantwoordelijke: EnergieopwekNL
E-mailadres: info@energieopwek.nl