type-icon

Dashboard Gelijke Kansen | OCW in cijfers

Permanente linkGekopiëerd
Thema Onderwijs en wetenschap
Type website
Gemaakt door government
Link naar applicatie https://www.ocwincijfers.nl/onderwijs/dashboard-gelijke-kansen
  • Beschrijving

Het dashboard gelijke kansen in het onderwijs monitort voor verschillende groepen leerlingen en studenten de overgangen in de gehele onderwijsloopbaan en geeft inzicht in de ontwikkeling van gelijke kansen in het onderwijs. Gelijke kansen definiëren we in dit dashboard als gelijke onderwijsuitkomsten bij een gelijk cognitief niveau. Dat wil zeggen dat we bijvoorbeeld leerlingen met vergelijkbare centrale eindtoetsscore en basisschooladvies volgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en dat we leerlingen met eenzelfde diploma in het voortgezet onderwijs verder volgen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Voor de indicatie van sociaal economische status gebruiken we in dit dashboard het opleidingsniveau van de ouders als meest onderscheidende indicator.

Datasets

Gemiddelde eindscores per vestiging bo en sbo