type-icon

Gebouwentijdreis Nationaal Park Drentsche Aa

Permanente linkGekopiëerd
Thema Natuur- en landschapsbeheer
Type website
Gemaakt door government
Link naar applicatie https://storymaps.arcgis.com/stories/dff0ee49d132484088340585e1a50486
  • Beschrijving
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Provincie Drenthe

Het gehele stroomgebied van de Drentsche Aa is als Nationaal Park aangewezen, vanwege internationaal zeldzame en nationaal kenmerkende landschaps-, natuur- en cultuurhistorische kwaliteiten.

Met het oog op behoud van deze kwaliteiten worden ontwikkelingen in het gebied gemonitord. Eén van deze ontwikkelingen is de toename van de bebouwing. Hiervoor is een "gebouwentijdreis" gemaakt, die het mogelijk maakt van 1900 tot heden de toename van bebouwing in kaartvorm te kunnen raadplegen.

Datasets

Basisregistratie: Adressen en Gebouwen (BAG) [DONL]