type-data

PO Raad in Cijfers

Permanente linkGekopiëerd
Thema Onderwijs en wetenschap
Type website
Gemaakt door government
Link naar applicatie https://www.primaironderwijsincijfers.nl/
po, onderwijs, community, basisonderwijs, po raad, duo, cbs, primair onderwijs

Op deze website presenteert de PO-Raad cijfers over het primair onderwijs. Dit zijn algemene en openbare cijfers, nu overzichtelijk op één plek verzameld. De website toont de cijfers van de sector met daarbij de juiste duiding.

Je vindt cijfers op landelijk niveau of per gemeente, provincie, onderwijsgebied of landsdeel. We tonen het beeld van de sector in kengetallen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld personeel, de opleiding en ontwikkeling van leraren en de financiën van de sector.

Datasets

Adressen van hoofdvestigingen, vestigingen en besturen in het basisonderwijs
Leerlingen po per vestiging naar postcode4
Leerlingen po per vestiging
Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken
Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio