Basisregistraties, sectorregistraties en lokale registraties

Basisregistraties, sectorregistraties en lokale registraties

Registraties zijn databronnen met een wettelijke grondslag. Overheidsorganisaties hebben een wettelijke taak om deze data te verzamelen en te registeren. In veel gevallen wordt deze data door gemeenten verzameld en beheerd. De data van de gemeenten wordt vervolgens ter beschikking gesteld in een centrale registratie. Dit is een basisregistratie. Een voorbeeld van een basisregistratie is de BAG, de basisregistratie adressen en gebouwen.

Veel gemeenten publiceren ook hun eigen deel van de basisregistraties. De Gemeente Assen publiceert bijvoorbeeld haar eigen deel van de eerder genoemde BAG in een eigen dataset op data.overhheid.nl.  De dataset van Assen bevat alleen data van deze gemeente. Om verwarring met de de landelijk dekkende registraties te voorkomen, noemen de de deel-registraties van gemeenten "lokale registraties". 

Veel overheidsorganisaties hebben een taak om voor een specifiek domein of sector de registraties te beheren. De Nederlandse Bank beheert bijvoorbeeld de sector-registratie Pensioenfondsen. Het meest complete overzicht van sectorregistraties vind je op dit moment op de NORA wiki sectorregistraties. Data.overheid.nl wil in 2021 zoveel mogelijk sectorregistraties opnemen in het Nationale dataportaal. 

Je leest meer over registraties op de digitale overheid website