Terug naar overzicht

Wet open overheid (Woo)

Nieuws | Aangemaakt: 31-03-2021 | Aangepast: 31-03-2021

Wijzigingswet Woo
In 2016 werd het initiatiefwetvoorstel Wet open overheid (Woo) door de Tweede Kamer aangenomen, nadat de VNG eerder in 2016, de publicatie Transparant Bestuur uitbracht voor gemeenten. Dit had betrekking op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Naargelang zijn er belangrijke stappen gezet om het wetsvoorstel van de Woo beter uitvoerbaar en betaalbaar te maken. Ook was verduidelijking nodig. Uiteindelijk heeft dit allemaal geleid tot de Wijzigingswet Woo die welke op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. Momenteel ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, als deze het wetsvoorstel aanneemt treedt de wet in werking en zal de Woo de Wob vervangen. 

Wat houdt de Wet open overheid in?
De Woo streeft naar en transparante en actief openbare overheid. Hiermee kan het belang van openbaarheid van alle publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden verstrekt. Met de aankomende Woo wet moeten Rijksorganisaties hierom bepaalde documenten openbaar maken.  Deze wet omvat de verplichting om bepaalde documenten in goede staat te houden en duurzaam toegankelijk te maken. 

Lees hier de uitgebreide handreiking van VNG, over de Wet open overheid en meer. En kijk voor meer informatie op de website van open-overheid.nl.