Terug naar overzicht

Data Governance Act

Nieuws | Aangemaakt: 21-02-2022 | Aangepast: 23-02-2022

In december 2021 hebben de Europese Raad en het Europees parlement in samenspraak nieuwe regels opgesteld voor het delen van gegevens en data. Hiermee hebben zij een voorlopig akkoord bereikt over de Data Governance Act (DGA).

Hiermee is de Data Governance Act het eerste wetgevingsinitiatief van de Europese datastrategie, die tot doel heeft van de EU een leider te maken in een data gestuurde samenleving, welke ervoor zorgt dat gegevens vrij binnen de EU en tussen sectoren kunnen stromen. Dit heeft zowel een voordeel voor burgers als voor bedrijven en overheidsorganisaties.

Onderstaand lees je wat deze wet o.a. teweegbrengt:

  1. Het hergebruiken van overheidsgegevens. Deze EU-wetgeving maakt het gemakkelijker om data zo veilig en zo breed mogelijk te delen. Vooral wanneer deze betrekking hebben op bepaalde categorieën van overheidsgegevens, dit is een aanvulling op de Open Data-richtlijn zoals deze in 2019 is vastgesteld. Het continu beschermen en van privacy gevoelige gegevens en vertrouwelijke gegevens is hierbij cruciaal.
     
  2. Het creëren van een raamwerk voor gegevensbemiddeling. Bedrijven en particulieren maken gebruik van een veilig omgeving voor het delen van gegevens om nieuwe business modellen te ontwikkelen en verder uit te rollen. Dit kan in diverse vormen worden bewerkstelligd. De angst voor misbruik van gegevens wordt hiermee weggenomen. Dit raamwerk zorgt o.a. voor een volledige controle over gegevens, en de mogelijkheid om ervoor te kiezen data alleen te delen met een bedrijf dat ze vertrouwen. Dit kan bijvoorbeeld via tools voor persoonlijk informatiebeheer, zoals persoonsgegevens.
     
  3. Het aanmoedigen van “data-belangeloze” van het algemeen belang. Organisaties die gegevens verzamelen voor een algemeen belang, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor medisch-wetenschappelijke onderzoeken, kunnen een aanvraag indienen om te worden opgenomen in een landelijk register van erkende data-altruïsme*. Hiermee wordt de individu aangemoedigd om data aan organisaties van deze aard als het ware te doneren / te delen. Dit zal het uiteindelijk voor organisaties gemakkelijker maken om data te gebruiken t.b.v. het maatschappelijk welzijn.

Wil je meer weten over de Data Governance Act? Kijk dan op deze pagina.

*Data-altruïsme: waarbij personen of bedrijven hun data vrijwillig beschikbaar stellen voor hergebruik in algemeen belang.