Aangemaakt op: 02-07-2020, Aangepast op: 28-07-2020

Basisregistraties

De 10 basisregistraties in Nederland zijn als dataset op data.overheid.nl beschikbaar via de Open Data community. De basisregistraties zijn datasets die door bijna alle overheidsorganisaties worden gebruikt bij de uitvoering van wettelijke taken. Dit zijn bijvoorbeeld de landelijke registraties voor adressen, gebouwen, bedrijven, personen, voertuigen en wegen.

Samenhang van data: het Stelsel van basisregistraties

De data in de basisregistraties hangt nauw met elkaar samen. Zo zijn aan de registratie van een bedrijf altijd een persoon en een vestigingsadres gekoppeld, die in de andere registraties zijn opgenomen. Ook aan een persoon is bijvoorbeeld weer een woonadres gekoppeld en dat woonadres is ergens op de kaart van Nederland terug te vinden.

De tien met elkaar samenhangende registraties worden het "Stelsel van basisregistraties" genoemd. Als registraties naadloos op elkaar aansluiten, vormen de 10 registraties één grote database waarmee, met de juiste autorisaties, de dienstverlening door de overheid zo effectief mogelijk kan worden ondersteund.

CBS onderzoek naar data kwaliteit

Het CBS doet periodiek onderzoek naar deze samenhang. Dit onderzoek geeft direct inzicht in de feitelijke kwaliteit van de data: is de persoon die in het register van bedrijven wordt genoemd daadwerkelijk ook in het register van personen terug te vinden? Bestaat het adres van een bedrijf daadwerkelijk in de registratie van adressen en gebouwen? Lees meer over de resultaten van het onderzoek op de website van het CBS

Hergebruik basisregistraties

Een deel van de basisregistraties is als open data beschikbaar. We zijn op dit moment met de eigenaren van de basisregistraties bezig om de voorwaarden voor hergebruik zo duidelijk mogelijk op data.overheid.nl te vermelden. Op dit moment is de informatie over hergebruik van de basisregistraties nog niet volledig.