Release data.overheid.nl

Release notes: Tiger

*de komende weken wordt er druk gewerkt om de puntjes op de i te zetten. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat u nog hinder ondervind. Geeft u dit gerust door via data@koop.overheid.nl.

Rondleiding door het nieuwe portaal

Eind 2018 is een nieuwe versie van data.overheid.nl gelanceerd. Wat is er nieuw? Wat is er veranderd? Onderstaand vindt u een korte rondleiding in 5 stappen door de belangrijkste nieuwe kenmerken van het portaal. Tevens gaan wij in de komende maanden nog wat kleine updates doorvoeren, waardoor het portaal u nog beter kan gaan bedienen bij het zoeken en vinden van data of informatie over data. 

1. Integratie op overheid.nl

Halverwege 2018 is overheid.nl vernieuwd. Tevens is overheid.nl in een ‘blauwe’ jas gestoken. Data.overheid.nl was al blauw, maar is nu onderdeel geworden van overheid.nl. Het portaal is daarom nu ook in dezelfde jas als overheid.nl gestoken. Dit is o.a. herkenbaar aan de blauwe balk bovenin het scherm, de overheid.nl logo en de witte balk onder de overheid.nl knop. De lay-out van data.overheid.nl heeft daarmee dus een kleine metamorfose ondergaan. De reguliere gebruiker zal het wellicht al zijn opgevallen dat het lettertype ook is aangepast. Tevens is de menustructuur aangepast om het gebruik van data.overheid.nl te vergemakkelijken.

2. Implementatie DCAT 1.1

KOOP in 2017 en begin 2018, in afstemming met diverse betrokkenen, een definitie van het Nederlands- en overheidsapplicatieprofiel laten opstellen van de Europese DCAT standaard. DCAT maakt het aansluiten van andere overheden op data.overheid.nl makkelijker en standaardiseert de uitwisseling van dataset informatie tussen overheden onderling en binnen de Europese Unie. In Europa is deze standaard flink vernieuwd, hierdoor moest dit voor Nederland ook gebeuren. De publicatie van de standaard is dus al een tijdje een feit, maar met de release van data.overheid.nl is deze standaard geïmplementeerd op data.overheid.nl. Meer informatie over DCAT is hier te vinden: http://dcat-nl.info/nl/latest/.

3. Publicatie toepassingen open data

De eerste stappen in het meten van impact van open data worden gezet. Op data.overheid.nl zijn daarom pagina’s ingericht rondom het publiceren van alle toepassingen die hergebruik maken van open data. De eerste pagina’s zijn gemaakt en ligt in het analyseren, verzamelen, updaten en publiceerbaar maken van de content over de toepassingen. In 2019 worden deze pagina’s verder gevuld en inzichtelijk gemaakt.

4. Nieuwe homepage, dataset en overzicht datasets schermen

De reguliere gebruiker zal het niet zijn ontgaan, niet alleen is data.overheid.nl onderdeel van overheid.nl geworden, tevens zijn er nieuwe schermen ontwikkeld rondom de homepage, datasetpagina en het zoekoverzicht van datasets. Doel is om de gebruiker van data.overheid.nl nog beter de bedienen en het zoek- en vindgemak naar dataset te vergroten. In de loop van 2019 volgen er nog wat aanpassingen, maar de eerste start is gemaakt.

5. Upgrade Drupal 7 naar 8

Tot slot de laatste grote update die is uitgevoerd. Onder de motorkap zijn we overgestapt naar een nieuwe versie van ons content management systeem. Namelijk van Drupal 7 naar Drupal 8 versie. Hierdoor ligt er andere architectuur onder het portaal. Hiermee zijn wij in staat om sneller en gemakkelijker content op de site te kunnen doorvoeren.


Heeft u vragen over de release van data.overheid.nl, neemt u dan contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.