Over deze website

Nationaal Dataportaal

Welkom op het Nationale Dataportaal van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl. Dit portaal geeft u een overzicht van zoveel mogelijk data die door de overheid in Nederland ter beschikking zijn gesteld.

Feiten en cijfers

De belangrijkste feiten en cijfers over dit portaal:

  • Meer dan 150 overheidsorganisaties hebben data op data.overheid.nl gepubliceerd.
  • Vrijwel alle data wordt iedere nacht geupdated. 
  • De DCAT-standaard wordt gebruikt als metadatastandaard om data met elkaar uit te wisselen.
  • Datasets worden via CKAN gepubliceerd.

De site is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties is verantwoordelijk voor het bijhouden van het portaal.