Politie district indeling van Limburg

Status

Nummer Dataverzoek
2017-1064
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Gepland om data beschikbaar te maken
Toelichting status
Binnen de Politie loopt reeds een verzoek om de gebiedsindelingen van heel Nederland openbaar te maken, dit verzoek is een subset hiervan. Derhalve wordt dit verzoek afgewezen.
De status van alle gebiedsindelingen is op dit nog in behandeling. Er is nog geen datum van publicatie bekend.
Data-eigenaar
Politie

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Bestuur
Gevraagde data
Webservice of andere digitaal formaat (shape)
Graag de contourlijnen of gebieden.
Betreft het gebied Noord en Midden Limburg welke uit zes basisteams bestaat. Graag elk gebied /district.
• A1 Venray / Gennep
• A2 Horst / Peel en Maas
• A3 Venlo / Beesel
• A4 Weert
• A5 Roermond
• A6 Echt
District Parkstad-Limburg kent drie basisteams:
• B1 Brunssum/Landgraaf
• B2 Kerkrade
• B3 Heerlen
District Zuid-West-Limburg kent drie basisteams:
• C1 Heuvelland
• C2 Maastricht
• C3 Westelijke Mijnstreek
Gewenste start- en einddatum van de data
-

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
Ministerie van Veiligheid en Justitie | Politie
Zoekpogingen
Nationaal Georegister, PDOK, ArcGis online, Provincie Limburg..

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Wij willen deze data in onze crisis kaart zetten welke toegankelijk is voor zowel onze organisatie als belanghebbende bij een calamiteit.
+ willen graag zoveel mogelijk gebieden met informatie in beeld krijgen zodat we adequaat kunnen handelen. Andere gebieden die reeds in ons bezit zijn Veilgheidregio's, Brandweerposten, Politieposten etc.
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie