Wandelroutenetwerken (Zuid Holland)

Status

Nummer Dataverzoek
2017-1055
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Gepland om data beschikbaar te maken
Toelichting status
Wandelnet houdt voor de Provincie Zuid Holland de data voor de routeplanner bij en verzorgt de updates. Stichting Wandelnet geeft aan dat de versie op de pagina gedateerd is. Er zijn nieuwe gegevens binnen, Stichting Wandelnet plant om na de vakantie met hun databeheerder aan de slag gaan en te zorgen dat de data op orde komt.
Data-eigenaar
Zuid-Holland
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/data/dataset/wandelroutenetwerk-01

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Sport
Gevraagde data
Provincie Zuid Holland heeft wandelroutes gerealiseerd (https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/recreatie-vrije-tijd/wandelroutenetwerk/) die werken d.m.v. een knooppuntensysteem. Verzoek is de locaties (coordinaten) en overige metadata van deze knooppunten (en eventueel, dien beschikbaar, de routes tussen de knooppunten) beschikbaar te maken.

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
Zuid Holland

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
(her)gebruik in Open Street Map (openstreetmap.org)
Doelgroep aanvrager
Burger