Vlieglijnen AHN2 en AHN3

Status

Nummer Dataverzoek
2017-1053
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Gesloten - data komt niet beschikbaar
Toelichting status
De vlieglijnen voor het AHN2 en AHN3 zijn niet beschikbaar. Op basis van (niet openbare) rapportages kan wel een uitspraak gedaan worden over de vliegdatum van het door u genoemde kaartblad.
Het AHN3 is hier op 15 februari 2015 ingewonnen. Het AHN2 is in 2011 tussen 16 februari en 29 maart ingewonnen. Meer informatie is helaas niet beschikbaar.

Gezien het feit dat veel gebruikers wel geĆÆnteresseerd zijn in de precieze vliegdata, overweegt de AHN organisatie (Rijkswaterstaat, Waterschappen en Provincies) om deze in de toekomst wel beschikbaar te stellen indien voorhanden.
Data-eigenaar
Rijkswaterstaat

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Ik zoek de datum van de AHN2 en AHN3 opname voor kaartblad 45an1. Op dit moment is alleen het jaar beschikbaar, maar ik zou graag ook de maand willen weten.
Mijn vraag is of er vlieglijnen beschikbaar zijn voor ahn2 en ahn3 waaruit ik de datum kan halen.
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie (Oud)
ahn.nl, pdok, rijkswaterstaat
Zoekpogingen
Gezocht op de website van:
data.overheid.nl
pdok
ahn.nl
data.rijkswaterstaat.nl
nationaalgeoregister.nl

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Onderzoek naar de bodemhoogte van geulen in de uiterwaard. Daarvoor moeten we weten of de opname gemaakt is voor of na een hoogwater.
Doelgroep aanvrager
Student of wetenschapper