Verzoek tot bestand energielabels

Status

Nummer Dataverzoek
2017-1046
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data niet beschikbaar
Toelichting status
Het klopt dat maar een deel van de energielabel informatie woningbouw publiek beschikbaar is. Na registratie van het label is het op adresniveau openbaar: de labelletter, de energie-index indien aanwezig, de registratiedatum en de datum geldig tot. Alle andere informatie die RVO heeft over een individueel label is niet beschikbaar. De Reden is de privacy wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) die het RVO daarin beperkt.
Data-eigenaar
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/48836-geregistreerde-energielabels-voor-woning…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Natuur en milieu
Gevraagde data
Graag zouden wij het gehele bestand, geregistreerde energielabels voor woningen, met energielabels willen gebruiken voor het optimaliseren van CV-installaties in Nederland en het aanbieden van verduurzamingsmaatregelen.
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Overheidsorganisatie (Oud)
Ministerie van Economische Zaken | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Voor het optimaliseren van CV-installaties in Nederland en het aanbieden van verduurzamingsmaatregelen in de gebouwde omgeving.
Doelgroep aanvrager
Ondernemer