scholen, besturen, samenwerkingsverbanden Nederland

Status

Nummer Dataverzoek
2017-1045
Aanvraag datum
Status
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat
Data is beschikbaar - niet in gewenste vorm
Toelichting status
De postadressen staan op https://data.overheid.nl/dataset/adresgegevens-van-scholen-en-besturen-in-het-primair-onderwijs. Wij mogen geen mailadressen publiceren in de openbare databestanden. Dit wegens de wet- en regelgeving m.b.t. spam. Hier kan je eventueel zelf de lijst maken met mailadressen: https://instellingsinformatie.duo.nl/public/websitecfi/. Kies eerst voor weergaveprofiel. Klik op basisinformatie, vink extra velden aan, kies “uitvoer” en "bewaar", dan kom je weer op het eerste scherm, kies “wettelijk kader” WPO (voor basisscholen); WEC voor speciaal onderwijs; WVO voor voortgezet onderwijs; WEB voor MBO of WHW voor HBO en WO vink voor alle vestigingen ook “inclusief relaties” aan (hoofdvestigingen hebben format xxAA00, vestigingen xxAA01, xxAA02 enz) (eventueel kan je het ook per provincie doen). De lijst kan je dan in bv Excel verder bewerken (alleen actief e.d.). Hou wel rekening met de wet- en regelgeving m.b.t. mailverkeer.
Data-eigenaar
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
URL van gevraagde datasets op data.overheid.nl
https://data.overheid.nl/dataset/adresgegevens-van-scholen-en-besturen-in-het-p…

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek
Onderwijs en wetenschap
Gevraagde data
Emailadressen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in Nederland.
Gewenste start- en einddatum van de data

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Overheidsorganisatie (Oud)
DUO

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek
Informeren over opleidingsaanbod
Doelgroep aanvrager
Overheidsorganisatie