Terug naar alle toepassingen

Toepassing

Leefbarometer

Thema toepassing
Bestuur
Type toepassing
Visualisatie
Toepassing gemaakt door
Een overheidsorganisatie
Organisatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving

Leefbaarometer - online informatie over de leefbaarheid in alle buurten en wijken Met behulp van de Leefbaarometer kan de leefbaarheid in alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland gemonitord worden. De Leefbaarometer laat zien hoe de situatie van de leefbaarheid er is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee biedt de Leefbaarometer basismateriaal voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie voor verschillende partijen.

Tags

leefbaarheid monitor

Welke datasets worden gebruikt