Terug naar alle toepassingen

Toepassing

Zicht op ondermijning

Thema toepassing
Criminaliteit
Type toepassing
Website
Toepassing gemaakt door
Een overheidsorganisatie
Organisatie
Centraal Bureau voor de Statistiek

Beschrijving

De City Deal Zicht op Ondermijning is een landelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 hebben ook de gemeenten Almere, Groningen en Maastricht zich bij de City Deal aangesloten. Het doel van deze City Deal is om bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. De ambities daarbij zijn als volgt: - Inzichten verkrijgen in lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; - Gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches herkennen; - Een (gebrek aan) maatschappelijke weerbaarheid onderkennen. Middels deze patronen wordt het mogelijk om een effectieve(re) strategie te formuleren die gericht is op handhaving en preventie.

Tags

Welke datasets worden gebruikt