Informatie hergebruiken

Via Overheid.nl kunnen burgers en professionals zoeken in regelgeving, bekendmakingen en andere gegevensverzamelingen van de overheid. Om het hergebruik van deze data mogelijk te maken, is er een technische koppeling (ook wel webservice of API genoemd) beschikbaar waarmee eenvoudig kan worden gezocht in de data van Overheid.nl. 

Voor data.overheid.nl is een API beschikbaar die de metadata van alle aanwezige datasets beschikbaar stelt. Alle informatie op data.overheid.nl is her te gebruiken onder de CC0 (Creative Commons Zero) licentie. 

De API is te raadplegen via 

https://data.overheid.nl/data/api/

Er zijn technische handleidingen beschikbaar, die bedoeld zijn voor ontwikkelaars die de data van Overheid.nl willen ontsluiten. Op de CKAN website is een uitleg over de werking van de API opgenomen.