Impact story: YAZULA

YAZULA is een locatie based communicatieconcept. Informatie wordt op basis van relevantie in een bepaald gebied ontsloten. Het is een open platform, dus organisaties kunnen na accreditatie toegang krijgen tot het platform. Met YAZULA kan de gebruiker informatie koppelen aan een gebied en dit via de YAZULA app ontsluiten, waarbij allerlei partijen zelf toegang kunnen krijgen. Dit concept is nog steeds wereldwijd uniek. We vroegen Marcel Timmermans en Jan Vroomans, oprichters van YAZULA, naar de ins en outs van deze toepassing, hoe zij op het idee kwamen om YAZULA te maken en wat er zoal bij de ontwikkeling van deze toepassing kwam kijken. 

Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen? Wie Zijn jullie en waar werken jullie?

Wij zijn Marcel Timmermans en Jan Vroomans, oprichters van YAZULA. Wij kennen elkaar van een project die ik (Jan Vroomans) in 2001 lanceerde en waar Marcel de technische realisatie voor deed. Een energieveiling voor de zakelijke markt, namelijk: energie-keuze.nl. Op deze energieveiling werd de energievraag van bedrijven aangeboden, leveranciers konden vervolgens op desbetreffende contract bieden. De laagste energieprijs werd op die manier zichtbaar en zo ontstond vervolgens marktwerking.

Aan welke toepassing hebben jullie gewerkt?

Ik (Marcel) heb aan Poihandler gewerkt, Jan aan de Energie-keuze en we hebben samen YAZULA opgezet. In 2005 kwamen wij met het idee om iets te ontwikkelen waarmee je bedrijfsinformatie ontvangt zodra je in de buurt van een bedrijf komt. Toentertijd werd Google Maps ook opgericht. Location based services bestonden toen nog niet. Wij zijn in 2012/2013 begonnen met YAZULA. We zijn gestart met open data, voor ons is open data om twee redenen belangrijk: 
Een van de eerste datasets die wij in YAZULA zijn gaan gebruiken, zijn de meldingen van de Nationale Politie. De politie stopt dit jaar (2021) met de politie app omdat deze te weinig gebruikt wordt. Dat hebben wij de Nationale Politie in 2012 reeds duidelijk gemaakt. Zodra de gebruiker te weinig relevante meldingen krijgt, dan verliest hij/zij interesse. Daar sluit ons idee bij aan. Als je op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld in één app zowel de meldingen van de Nationale Politie, NL Alert, Burgernet en de veiligheidsregio’s ontvangt, dan bied je de gebruiker een bepaald gebruikersgemak en meer functies aan.
Zodra deze informatie goed genoeg is, gaat de app steeds meer waarde genereren. Hierdoor gaan mensen de YAZULA app downloaden, dan wordt onze uitdaging dat we de content bewaken zodat alle content relevant is en blijft.  

Voor wie hebben jullie dat gedaan en waarom?

We hebben deze toepassing ontwikkeld om allerlei relevante informatie van de overheid en het bedrijfsleven die voor de burger interessant is, simpel en goedkoop te ontsluiten. En waar de gebruiker zelf volledig de controle heeft van wat hij/zij wel of juist niet wil ontvangen.
Voor de gebruiker gaat het om de juiste informatie op het juiste moment verkrijgen. Voor de overheid is dit een slimme en veel goedkopere manier om de burger te bereiken en voor de (lokale) ondernemer is het een interessante kans de consument te bereiken.
Wij hebben YAZULA ontwikkeld omdat we op zoek waren naar een verzameling relevante informatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal apps op je telefoon, je hebt er waarschijnlijk 50 maar je gebruikt er maar vijf. YAZULA biedt snelheid en gemak voor informatie die de gebruiker belangrijk vindt, met slechts één app. Daarom zijn we hiermee begonnen. 

Waar komt de naam YAZULA vandaan?

De app heette eerst ‘Jabedabedu’, alleen deze naam was niet zo gepast voor bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij de melding van een vermissing. Daarom besloten we de naam te wijzigen. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad omdat alle huisstijl, bijvoorbeeld briefpapier en enveloppen, al gedrukt waren met ‘Jabedabedu’. Zodra we besloten de naam de wijzigen, hebben we twee weken lang, elke dag, gezeten om een nieuwe naam te verzinnen. Op een avond pakte ik een kladpapiertje en schreef YA op, de rest volgde vanzelf. Toen stond de nieuwe naam van de app ineens op papier; YAZULA. Toen wist ik, dit is het.

"Op een avond pakte ik een kladpapiertje en schreef de letters YA op, de rest volgde vanzelf.."

Welk probleem lossen jullie op met deze toepassing?

1.    Het ontsluiten van bepaalde informatie op het moment dat dit relevant is. Vaak gaat dit gepaard met realtime informatie. Een situatie kan in een bepaald gebied van het ene op het andere momenten veranderen – dat kan een NL alert situatie zijn, een storing in het elektriciteitsnet maar ook een spontane actie van een ondernemer. YAZULA zorgt real time dat je op de hoogte wordt gebracht.
2.    Het “eiland denken” van de overheid wordt automatisch doorbroken. Met de nieuwe Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) krijgen wij meer mogelijkheden om dynamische data te ontsluiten. De overheid wordt op basis van de nieuwe richtlijn Who vanaf  20 juni 2021 officieel verplicht gesteld om op verzoek een API te ontwikkelen, om dynamische data te ontsluiten. 

Hierdoor koppelen wij straks qua communicatie bijvoorbeeld alle veiligheidsregio’s aan elkaar. Je hoeft dan niet meer de social media kanalen van alle 25 veiligheidsregio’s te volgen. Op basis van je locatie ontvang je altijd de juiste informatie van de juiste veiligheidsregio’s via de YAZULA app. Dit is slechts één voorbeeld. We gaan naar verwachting dit jaar (2021) ook live met een koppeling van BE Alert. Zo koppelen wij dan via de YAZLA app twee nationale alarmeringssystemen aan elkaar.

Wat betekent YAZULA voor de gebruiker?

Gebruikersgemak, betere informatie op het juiste moment en alles in één systeem ontsloten. Daarbij heb je 100% de controle over de content zonder dat wij - als eigenaar van YAZULA - iets weten over de gebruiker. Daarbij is YAZULA 100% AVG proof. 

YAZULA moet eraan bijdragen dat het voor de burger makkelijker wordt om alle informatie te ontvangen, die voor hen belangrijk is. Met name op de locatie waar zij zich op dat moment bevinden, zonder hier zelf actief op zoek naar te gaan. YAZULA brengt alle - voor de burger/consument – belangrijke/relevante informatie naar hem/haar toe op de locatie waar hij/zij zich op dat moment bevindt. 

De gebruikers kunnen zelf kiezen welke meldingen zij krijgen. Je kunt deze namelijk selecteren in bepaalde categorieën, zoals bijvoorbeeld vermissingen van personen. We zijn nog bezig met de uitbreiding hiervan. De app werkt dusdanig dat de gebruiker zelf kan kiezen welke informatie hij/zij ontsluit, dit breiden we tevens continu uit. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om wel of geen meldingen over (vervuild) zwemwater of zelfs supermarkt aanbiedingen te ontvangen. We willen zoveel mogelijk categorieën toevoegen waarmee we de gebruiker kunnen informeren, allemaal met behulp van open data. 

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

We zijn zeer geïnteresseerd in het gebruikmaken van open data. Alhoewel we ook nog ruimte zien voor verbetering, zeker in relatie tot de nadere inwerkingtreding van de WHO. We hopen dat we daardoor meer open data kunnen gaan gebruiken voor de toepassing.

Welke data gebruik je hiervoor?

Van alles. De open data van veiligheidsregio’s in Nederland bijvoorbeeld Regio ZHZ en Rotterdam Rijnmond, deze hebben we nog niet allemaal, hier zijn we druk mee bezig. Daarnaast ook data afkomstig van regionale netbeheerders, AMBER Alert, Nationale Politie, Interpol, Zwemwater.nl etc. Ook hier hebben we nog niet alle informatie van die we nodig hebben maar met dynamische data gaat het een verplichting worden om open data te verstrekken. Om een voorbeeld te geven: we hebben de open data van zwemwater toegevoegd aan YAZULA, de burger krijgt dan een melding als zij in de buurt komen van zwemwater waar onlangs bijvoorbeeld blauwalg is geconstateerd. 

YAZULA heeft ook geparticipeerd in een open dataproject van de regionale netbeheerders in NL. Je ontvangt in YAZULA ook real time meldingen over elektriciteit en aardgas storingen en het verloop van gepland onderhoud. Binnenkort koppelen wij ook het eerste waterbedrijf met hun storingsmeldingen aan YAZULA. In dat verzorgingsgebied ontvang je dan in één app alle storingen op het gebied van Gas, Water en Licht.

Er komt straks steeds meer data wat we kunnen ontsluiten, als het zover is zijn wij er helemaal klaar voor. Niet alleen in Nederland, maar op basis van de Who voor heel Europa. Wij hoeven in feite alleen de (API) stekker aan te sluiten en alles werkt zoals wij het hebben bedacht. Het is nu alleen nog wachten op de verkrijgbaarheid van de benodigde open data om YAZULA beter en groter te maken. 

Als we API’s met informatie en een geotag hebben, dan kunnen we deze informatie koppelen en ontsluiten via de YAZULA app, als je in een bepaald gebied bent en je hebt in de app dit soort informatie geactiveerd dan krijg je de meldingen. 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liepen jullie tegenaan?

Dat de overheid centraal staat en niet de burger. We hebben veel moeite gedaan om overheidsinstanties aan ons te binden. Nog steeds zijn we er niet, het is een proces wat al jaren duurt. Ik denk dat het ook nog lang gaat duren voordat we echt zijn waar we naar toe willen. Dat is alle informatie ontsluiten in YAZULA. Zodat de burger uiteindelijk voor elke maatschappelijke melding maar één app hoeft te gebruiken, in binnen- én buitenland.

We hebben de app aanvankelijk drie keer opnieuw gebouwd. Nu is het een stabiel systeem en we zijn ermee bezig om de federale overheid (BE Alert) ook als open data gaan koppelen aan YAZULA. Dan zijn wij de eerste partij, wereldwijd, die twee nationale alarmeringssystemen aan elkaar hebben gekoppeld. YAZULA is ook als eerste app aan NL Alert gekoppeld.

Wat is anders gelopen dan jullie van tevoren hadden gedacht?

We kijken er naar uit om gezamenlijk met overheidsorganisaties te werken aan de betere ontsluiting van overheidsdata. Het verkrijgen van data vergt veel tijd, hierdoor duurt het al sinds de start – in 2021/2013 om alle data beschikbaar te hebben zodat de meerwaarde van YAZULA resoluut wordt verhoogd.

Wat is jullie persoonlijke band met het onderwerp?

Onvoorwaardelijk geloof in het concept, wij geloven dat YAZULA dé oplossing is om de burger centraal te stellen en tijdig te informeren. Het project staat nog steeds in de kinderschoenen maar technische gezien hebben we al een lange weg afgelegd om te komen waar we nu zijn.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

We willen ook gericht verbindingen gaan leggen, de consument of burger staat centraal bij ons. YAZULA is voor de overheid én commercieel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld social media, heb je met YAZULA zelf controle over de informatie die je als gebruiker ontvangt. Zodra we geld gaan verdienen met YAZULA laten we een deel van het geld terugvloeien in het gebied waar het geld gegenereerd wordt voor sociale doelen. We willen ook gaan samenwerken met (lokale) ondernemers, zij kunnen dan bijvoorbeeld eigen acties uitlichten in de app. Ik kijk bij de ontwikkeling of ik iets bedenk waarin een win-win situatie is voor alle partijen, dat proberen we zo goed mogelijk te combineren bij YAZULA. Dat vinden we belangrijk. 

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?

Bekendheid en samenwerking met overheden om mooie cases te ontwikkelen.

Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?

Je kunt mij (Jan Vroomans) bellen voor verdere toelichting, via: 06-20610737. Neem een kijkje op onze website, via: www.yazula.com.

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl