Impact story: GoOV

GoOV is de ideale app voor mensen die de mogelijkheid willen om zelfstandig, veilig en vol vertrouwen te reizen met het openbaar vervoer. De app is te installeren op de mobiele telefoon en helpt mensen met een beperking zelfstandig op pad te gaan. We vroegen Bram Chaudron, directeur van GoOV, naar de ins en outs van deze app.

Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je en waar werk je?
Mijn naam is Bram Chaudron. Sinds september 2020 ben ik, na een overname, de directeur van GoOV.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?
GoOV is gestart door Lars Nieuwenhoff, die zich bezighield met innovatieve oplossingen voor de zorg. Op enig moment bereikte hem de vraag van een ouder of er een digitale oplossing bestond voor het begeleiden van mensen met een beperking. Dit is de start geworden van de ontwikkeling van de GoOV-app.

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?
De GoOV-app is een app voor mensen met een beperking, die zelf op pad gaan, maar die op afstand begeleid kunnen worden door een begeleider. De app is gekoppeld aan een portaal, waarop de begeleider(s) kunnen inloggen en instellingen kunnen doen t.b.v. de reizen die de reiziger gaat maken. Op die manier definieert de begeleider één of meerdere tegeltjes die in de app zichtbaar worden. Zo’n tegeltje bevat de tekst van het reisdoel, zoals “school” of “Oma”. De reiziger hoeft dan alleen maar de het tegeltje aan te tikken en de reis wordt berekend, vanaf de locatie waar hij/zij zich bevindt. Ondertussen kan de begeleider via het portaal de reis volgen.

Er kan op deze manier ook een hulplijn worden geactiveerd. Dit is een professionele centrale, die de reiziger kan ondersteunen bij het opnieuw vinden van de volgende stap in de reis. Mocht het zo zijn dat de reiziger helemaal vastloopt, dan kan de hulpcentrale ervoor zorgen dat er een taxi wordt ingezet om te zorgen dat de reiziger weer veilig wordt thuisgebracht. 

Welk probleem los je daarmee op?
Veel mensen met een beperking zijn afhankelijk van anderen om zich, over een grotere afstand, te verplaatsen. Hiervoor moeten ouders/verzorgers worden ingeschakeld of er wordt een taxi besteld. Door het gebruik van de app kan iemand nu zelf op pad, met een begeleiding op afstand. Het voordeel van de digitalisering is hiermee dat de begeleider niet meer fysiek met de reiziger mee hoeft, maar toch de begeleiding kan geven als dat nodig is.

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?
De app zorgt ervoor dat de reizigers veel meer vrijheid krijgen in hun mobiliteit. Dat geeft ze veel meer zelfvertrouwen en ze worden hierdoor ook veel zelfstandiger. 

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?
Vooral de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen maakt dat de gebruikers hun wereld letterlijk gaan vergroten. We hebben voorbeelden van een jongen met het syndroom van Down, die met zijn OV-abonnement heel Den Haag rondreist, maar ook een jongen die zwaar autistisch is en het aandurfde om zelf met de trein naar Parijs te reizen. Dit zijn voorbeelden van reizigers die de app inmiddels niet meer nodig hebben, maar de app is een eerste stap ter ondersteuning van dit proces. 

Welke data gebruik je hiervoor?
Vooral de OV-informatie, bijvoorbeeld van OV9292

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?
Het is moeilijk om vooraf te definiëren waaraan een app moet voldoen. Het is daarom een kwestie van beginnen met een softwareontwikkelaar en gaande weg vervolmaken en verbeteren. Inmiddels zijn we weer op een punt dat er verbeteringen op ons lijstje staan, die we graag willen oppakken.

Wij hadden verwacht dat gemeenten en zorginstellingen makkelijker overtuigd zouden worden van de toegevoegde waarde van onze app voor mensen met een beperking. In de praktijk blijkt dat het kostenaspect vaak toch boven het belang van de potentiële gebruikers wordt gesteld. Bij de inzet van de app ten behoeve van het leerlingenvervoer, merken we bijvoorbeeld ook dat de prijsafspraken van een gemeente met de vervoerder bepalend zijn of onze app kostenbesparend of juist kostenverhogend werkt. Prijsafspraken per route werken namelijk per definitie kostenverhogend, omdat de route blijft bestaan en een leerling uit die route nu kosten maakt voor het openbaar vervoer. Wanneer de gemeente een prijsafspraak heeft per leerling, wordt er voor die leerling niet meer gefactureerd door het taxibedrijf en komen daarvoor in de plaats de kosten van het openbaar vervoer. Dit levert voor een gemeente dan direct een forse besparing op.    

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?
Het valt tegen dat de verantwoordelijken binnen een gemeente of zorginstelling zelf onvoldoende kennis hebben van de hierboven geschetste kostenstructuur. Hierdoor blijkt het erg moeizaam om op basis van de volledige informatie in gesprek te komen, waardoor veel potentiële kandidaten, voor het gebruik van de app, niet de kans krijgen om de eerste stap naar zelfstandigheid te maken.

Wat is je persoonlijke band met het onderwerp?
Zelf heb ik door mijn werk in het doelgroepenvervoer de overtuiging gekregen dat veel ouders, waarvan hun kind een beperking heeft en voor het leerlingenvervoer wordt aangemeld, te makkelijk terug willen vallen op de inzet van een taxi om hun kind naar school te vervoeren. De kinderen worden op deze manier onvoldoende getraind om zelfstandig te worden. Als je dan ziet hoe deze kinderen opbloeien als ze zelf op pad kunnen met ondersteuning van de app, dan zou je het bijna verplicht willen stellen om, uit sociale overweging, alle kinderen deze kans te bieden.

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?
Sinds de ontwikkeling van de app, zijn bijna alle vervoerders aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een eigen app. Het zou voor ons een punt van onderzoek kunnen zijn of wij qua data-vergaring een verbetering zou opleveren als we informatie van de verschillende vervoerders direct zouden kunnen verwerken in onze routeberekening.

Wat kan Data.Overheid.nl voor je betekenen? Waar heb je behoefte aan?
Door de huidige ontwikkelingen op het gebied van MAAS, zouden wij ook graag willen aanhaken op het gebied van combinatie van verschillende vervoersmiddelen bij het berekenen van een route. Op die manier kunnen we dan bijvoorbeeld in onze routebepaling ook verwerken dat een gebruiker bijvoorbeeld in staat is om de fiets te gebruiken, dat dit ook wordt meegenomen in de routebepaling.

Is er nog iets anders dat je over dit onderwerp kwijt wilt?
Zoals hiervoor al aangestipt, hebben alle vervoersbedrijven inmiddels hun eigen reis-app ontwikkeld, waarin iedere vervoerder zijn eigen prioriteiten heeft verwerkt. Deze prioriteiten liggen vaak niet op het ondersteunen van mensen met een beperking, maar zijn gericht op de gemiddelde reiziger. Wij willen ons juist hard maken voor de reiziger met een beperking en hebben daar nu een mooie oplossing voor. Punt is wel dat bedrijven die over de financiële middelen beschikken, voor zichzelf een app ontwikkelen voor de gemiddelde reiziger die met OV9292 al prima uit de voeten kan. Terwijl onze ontwikkelingen voor de mensen met een beperking nu “on hold” staan door gebrek aan financiële middelen, mede omdat door Corona het reizen met het openbaar vervoer sterk is afgenomen.  


Als mensen na het lezen behoefte hebben aan meer informatie, waar kunnen ze dan terecht?
Voor meer informatie is er de site van GoOV of de site van de Reiskoffer
Telefoon: 085 483 9342

Meepraten over de impact van data?
Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl