Dataset

Digitale dienstverlening gemeenten nog weinig volwassen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 04/08/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
  • Municipalities
  • ICT
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ernst & Young EDP Audit heeft in de periode van april tot en met 5 mei 2006 een benchmark onderzoek uitgevoerd gericht op digitale dienstverlening. In het benchmark onderzoek zijn de digitale loketten van alle 458 Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Hierbij is aan de hand van een aantal onderzoeksvragen per gemeente bepaald hoe volwassen de digitale dienstverlening gericht op de burger is. Verder is nagegaan hoe gebruik wordt gemaakt van de verschillende beschikbare betalingsmethoden en wijzen van verificatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Digitale dienstverlening gemeenten nog weinig volwassen, 2006

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: G. van den Boom

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken