Dataset

Contractuele arbeidsduur volwassen werknemers (1990=100)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel bevat gegevens over indexcijfers (1990 = 100) van de contractuele arbeidsduur per cao-sector van volwassen voltijdwerknemers. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:

  • economische activiteit (SBI'93);
  • bedrijfssectoren, -takken en -klassen;
  • maand.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1990.

Frequentie: stopgezet per 1 juli 2003. Vervangen door de reeks 2000=100.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37111ad

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37111ad

Contractuele arbeidsduur jaarlijks, volwassen werknemers, 1990=100, naar standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37111ad

Contractuele arbeidsduur jaarlijks, volwassen werknemers, 1990=100, naar standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).