type-icon

Dataset

Dataset Plakborden Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 04/03/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Wildplakken is volgens de APV verboden. Het kenbaar maken van boodschappen of gedachtes door posters is op wildplakborden toegestaan mits de boodschap valt onder de vrijheid van meningsuiting zoals bedoeld in de Grondwet. Het aanbrengen van wildplak op alle andere openbare objecten, anders dan plakborden, is strafbaar. Uit jurisprudentie blijkt dat in een stad voldoende plakborden moeten staan om illegaal plakplakker strafrechtelijk te vervolgen. Volgens de uitspraak valt een zekere norm voor het aantal openbare plakplaatsen te herleiden: 1 plakplaats per 5.000 inwoners voor een stad met regionale functie." Burgers moeten weten waar plakborden staan, dit mede om wildplaken te voorkomen.

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Plakborden Assen WMS

Webservice OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/BOR/plakborden/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Dataset Plakborden Assen WMS

Dataset Plakborden Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://gis.assen.nl/arcgis/rest/services/BOR/plakborden/MapServer

Dataset Plakborden Assen Map Service

Download

Dataset Plakborden Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Plakborden Assen Map Service

Preview

Dataset Plakborden Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Plakborden Assen Map Service

Dataset Plakborden Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Plakborden Assen Map Service