type-icon

Dataset

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Assen
Bijgewerkt 25/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (1)
  • Download (3)
  • Relations
  • Metadata

Description

Toe te passen bodemkwaliteit tbv project gebeidsspecifiek bodembeleid Assen

Contactinformatie
Naam: Assen
Email: info@assen.nl
Website: https://www.assen.nl
Phonenumber: 14 0592

Webservice

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen ArcGIS Map Service

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://services1.arcgis.com/p5QhXC0i0sZjprM1/arcgis/rest/services/Bodem_05_Toepassingskaart_v102/FeatureServer

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen Feature Service

Download

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen CSV

Download CSV CC-BY (4.0)

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen Feature Service

Preview

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen KML

Download KML CC-BY (4.0)

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen Feature Service

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen Shapefile

Download SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset Bodem Toepassingskaart Assen Feature Service