Dataset

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Assen (Gemeente)
Updated 04/16/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basic register

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Close

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen ArcGIS Map Service

JSON CC-BY (4.0)

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen Map Service

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen CSV

CSV CC-BY (4.0)

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen Map Service

Preview

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen KML

KML CC-BY (4.0)

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen Map Service

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen Shapefile

SHAPE CC-BY (4.0)

Dataset GeoBasis IMRO Ruimtelijke Plannen Assen Map Service