Dataset

Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 03/25/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hoe gaan we om met ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen? n opdracht van VNO-NCW Noord heeft ETIN Adviseurs een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling en creatie van bedrijventerreinen. Het creeren van nieuwe bedrijventerreinen is een politiek gevoelig onderwerp geworden sinds oproep van de Minister van VROM – Jacqueline Cramer -, tegen de verrommeling van Nederland. De discussie over de uitstraling van bedrijventerreinen krijgt hierdoor een extra dimensie. Wat in deze discussie tot op heden nagenoeg vergeten wordt is de positie van de markt en haar vermogen te komen met intelligente oplossingen. Efficient omgaan met de schaarse ruimte en tegelijkertijd zorgen voor kwaliteit. Dat geldt voor woningen, maar ook voor bedrijventerreinen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen, 2007

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: ETIN Adviseurs

Opdrachtgever: VNO-NCW Noord