Dataset

Ruimtelijke plannen ontsluiting voor het DSO

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ontsluiting van ruimtelijke plannen in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

IHR Ruimtelijke Plannen v4 API

JSON CC-0 (1.0)

Deze Restful API is gerealiseerd conform de DSO API-strategie. De gegevens worden geleverd in de vorm van een JSON bericht waarin voor de geometrieën een stuk GeoJSON is opgenomen. De planteksten zijn in XHTML. De verkregen gegevens zullen door de afnemer moeten worden bewerkt tot een leesbaar formaat en/of kaartbeeld. De Ruimtelijke Plannen API biedt de mogelijkheid om (onderdelen van) ruimtelijke plannen op te halen. Door de verschillende onderdelen te combineren is het mogelijk een volledig ruimtelijk plan op te bouwen. De API biedt een aantal specifieke ingangen aan waarmee de data bevraagd kan worden, zie Functionele documentatie en/of de API specificatie.