Dataset

Mestoverdrachten van en naar landbouwbedrijven per gemeente (01-01-2013 - 01-01-2016)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Agriculture
  • Nature and environment
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De cijfers omvatten de overdrachten van dierlijke mest per gemeente; d.w.z. wat verlaat de landbouwbedrijven in desbetreffende gemeente en wat wordt er ontvangen. De mestoverdrachten zijn beschikbaar naar mestsoort of per mineraal (stikstof, fosfaat en kali).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens over de mestoverdrachten zijn afkomstig van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. De Dienst Regelingen verzamelt deze gegevens in het kader van het mestbeleid. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) die bij het transporteren van dierlijke mest moet worden opgemaakt.

Populatie

De doelpopulatie van de landbouwtelling: alle bedrijven die landbouwproducten voor de markt voortbrengen, met hoofdvestiging in Nederland, met een minimale economische omvang van 3000 NSO (Nederlandse Standaard Opbrengst).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021dda7

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier