Dataset

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (Omgevingsvisie 2014) (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 10/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Geluidsgezoneerd bedrijventerrein.Deze kaart geeft de ligging van de locaties waar op grond van de Wet geluidhinder een beleidskader geldt voor de concentratie van geluid op gezoneerde bedrijventerreinen. Dit is inclusief 3 geluidsportcentra (Assen, Nieuw-Roden en Emmen) en motorcrossterrein Zuidwolde. Tevens geeft deze kaart voor de gezoneerde terreinen de geluidzone aan waarbinnen niet meer geluid mag worden geproduceerd dan is toegestaan op basis van de Wet geluidhinder.Komt voor in kaart 3: Milieu- en leefomgevingkwaliteit.

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI_AOV_K3_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (Omgevingsvisie 2014) (historie)

GBI_AOV_K3_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Geluidsgezoneerd bedrijventerrein (Omgevingsvisie 2014) (historie)