Dataset

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel bevat de uitkomsten van het energieverbruik en de energie-opwekking bij het zuiveren van stedelijk afvalwater. De tabel bevat informatie over: -de productie en het verbruik van biogas, onder andere voor elektriciteitsproductie en verwarming van het slibgistingsproces; -het verbruik van aardgas, huisbrandolie en elektriciteit; -warmteproductie door warm water of stoom; -de productie van elektriciteit met behulp van biogas. De uitkomsten worden gespecificeerd per type zuivering, per slibstabilisatiemethode en per grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981 t/m 2012.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juni 2015: De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers: Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70155ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70155ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: biogasproductie, opwekking en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70155ned

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: biogasproductie, opwekking en verbruik van energie, per energiedrager, naar diverse technische kenmerken.