Dataset

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volumeontwikkelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 16/05/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze tabel bevat indexcijfers en procentuele ontwikkelingen van de totale in- en uitvoer van goederen uitgesplitst naar waarde, prijs en volume. De indexcijfers zijn op basis van 2015=100. De procentuele ontwikkelingen zijn ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers: De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens over 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 april 2021: De cijfers over februari 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over januari 2020 tot en met januari 2021 zijn bijgesteld.

De in- en uitvoercijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal van de maandstatistiek van de internationale handel en de producentenprijzen. Bovendien worden de cijfers per maand achteraf aangepast aan die van de in- en uitvoer van goederen in de kwartaalrekeningen en nationale rekeningen. Eens in de vijf jaar vindt een revisie van de nationale rekeningen plaats.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Ongeveer zes tot zeven weken na afloop van een verslagmaand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84264NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84264NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84264NED

Ontwikkelingen van waarde, prijs en volume van invoer en uitvoer
van goederen op basis van eigendomsoverdracht, indexcijfers 2015=100