Dataset

Drinkwaterwinlokaties waar nitraat is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 11/14/2022 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft aan bij welke winningen nitraat als potentiële of actuele probleemstof is aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

Nitraat vormt een probleem voor grondwaterwinningen, niet voor oppervlaktewaterwinningen. Nitraat komt met name in het grondwater terecht via water dat uitspoelt uit de wortelzone van landbouwgronden. Door denitrificatie kan nitraat worden afgebroken. Als hierbij pyrietoxidatie optreedt, kunnen ook het sulfaatgehalte alsmede de gehalten aan zware metalen zoals bijvoorbeeld nikkel toenemen. Ook de hardheid kan hierdoor toenemen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_r76_pc_nitraatdrinkwater

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS

rivm_r76_pc_nitraatdrinkwater

OGC:WFS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wfs

OGC:WFS