Dataset

Drinkwaterwinlokaties waar chloride is aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft aan bij welke winningen chloride als potentiële of actuele probleemstof is aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn. In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

rivm_r73_pc_chloridedrinkwater

OGC:WMS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wms

OGC:WMS

rivm_r73_pc_chloridedrinkwater

OGC:WFS Publiek domein

https://data.rivm.nl/geo/ank/wfs

OGC:WFS